Jak zorganizować Akcję

JAK ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ

czwartek, 13 lipiec 2017 00:00
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zorganizowanie "Sprzątania" jest proste: wystarczy chcieć coś zrobić, przygotować się do tego... i zrobić to!

 

Zorganizowanie "Sprzątania" jest proste: wystarczy chcieć coś zrobić, przygotować się do tego... i zrobić to! Warto przy tym skorzystać ze sprawdzonych sposobów. Poniżej zamieszczamy "instrukcję" dla organizatorów.

 Komitet organizacyjny

Aby zorganizować i sprawnie przeprowadzić naszą akcję powinniśmy powołać społeczny komitet organizacyjny, do którego obowiązków należy: podejmowanie decyzji dotyczących zasięgu akcji "Sprzątanie świata - Polska", pozyskiwanie do udziału w akcji ochotników ze społeczności lokalnej, nawiązanie kontaktów ze służbami oczyszczania w gminach, dla zorganizowania sprawnego wywozu śmieci zebranych w czasie akcji, znalezienie sponsorów lub wykonawców usług, nadzór nad przebiegiem akcji, kontakt z mediami, udzielanie informacji, dopilnowanie wywozu odpadów po akcji.

 Planowanie

Planując akcję należy uwzględnić m. in.:

 

 • bezpieczeństwo uczestników akcji

 • warunki lokalne i teren objęty zasięgiem akcji,

 • potencjalną liczbę uczestników (oraz liczbę osób koordynujących ich prace),

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji (worki, rękawice)

 • potencjalną ilość śmieci i odpadów, które trzeba będzie wywieźć na wysypisko lub do recyklingu,

 • współpracę z lokalnymi władzami,

 • współpracę z firmami zajmującymi się wywozem i utylizacja odpadów,

 • sposób rejestracji uczestników,

 • źródła finansowania akcji,

 • współpracę z mediami oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów do popularyzowania akcji,

 • szczegółowy program dni akcji,

 • opracowanie sprawozdania końcowego.

 Pamiętajmy o władzach lokalnych

Konieczne jest uzyskanie poparcia lokalnych władz, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w miastach i wsiach. Poinformujmy o działalności komitetu organizacyjnego, jego składzie i zadaniach, zapytajmy fachowców o najbardziej zanieczyszczone miejsca, wymagających interwencji w pierwszej kolejności, weźmy pod uwagę  Gminne Plany Gospodarki Odpadami.

Akcję chętnie wspomagają policja, wojsko, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Do każdej z tych służb należy zwrócić się odpowiednio wcześnie, przedstawiając plany komitetu organizacyjnego, a ponadto informując, na jakim terenie akcja została zaplanowana i ile osób przypuszczalnie będzie w niej uczestniczyć. Należy określić, jakiego rodzaju pomocy komitet oczekuje.

 Gdzie sprzątamy?

Komitet organizacyjny powinien wybrać tyle miejsc, aby móc skutecznie koordynować wszystkie działania. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę: stopień zanieczyszczenia danego obszaru, rodzaje zanieczyszczenia - należy unikać miejsc skażonych!, dostępność danego obszaru dla samochodów (wywóz śmieci, służby ratownicze). Komitet powinien, jeśli istnieje taka potrzeba, rozważyć możliwość zorganizowania dowozu ochotników do odległych rejonów. Akcji nie należy planować na terenach zamkniętych (np. tereny wojskowe, prywatne)

 Informacja

Należy zadbać o to, aby informacja o "Sprzątaniu świata - Polska" trafiła do szkół, centrów handlowych (sklepy, bazary, domy towarowe), kin, urzędów i miejscowych firm. Do udziału w akcji pomogą zachęcić ulotki i plakaty, umieszczone w różnych miejscach. Na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych powinno znaleźć się logo "Clean Up the World" - dzięki czemu ta międzynarodowa akcja uzyska jednolity charakter.

 Źródła finansowania

"Sprzątanie świata - Polska" jest akcją społeczną - są jednak pewne koszty związane z działalnością informacyjną i popularyzatorską (druk plakatów, ulotek, informacji dla mediów, list uczestnictwa, sprawozdań), a także prac komitetu organizacyjnego (łączność telefoniczna, transport itp.). Fundusze na przeprowadzenie akcji muszą pochodzić ze źródeł lokalnych. Sugerujemy, aby zwrócić się do Gminnych lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie akcji. Pozytywny odzew sponsorów warto uhonorować umieszczając nazwę i logo firmy na drukowanych materiałach, bądź też przekazując stosowne informacje dziennikarzom w trakcie akcji promocyjnej.

Wywóz i utylizacja śmieci - SELEKTYWNA ZBIÓRKA

Komitet organizacyjny powinien zwrócić się do firm zajmujących się wywozem i utylizacją śmieci. Do zadań firm oczyszczania należeć będzie: zapewnienie wystarczającej ilości specjalistycznego transportu, wywiezienie śmieci z miejsc akcji na wyznaczone wysypiska, tam, gdzie istnieje taka możliwość - dostarczenie pojemników na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych (papier, szkło, puszki, plastik, itp.), wywiezienie posegregowanych odpadów do miejsc ich ponownego przerobu (recykling). Śmieci zebrane w czasie akcji nie mogą zalegać w miejscu zbiórki po zakończeniu akcji. Sterta gnijących odpadów stanowi zaprzeczenie idei akcji i może mieć niekorzystne skutki dla otoczenia.

 

Czytany 2760 razy
Zaloguj się, by skomentować

Social Media